•  

    Volumul: Vol.3, Numarul 1/2014

    Publicat la: Mar 2014

    Conține 14 articole

 

Titlul Autor corespondent

Masă rotundă organizată de Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie – Serie Nouă la Universitatea din Bucureşti în 4 decemb

DANIEL DAVID, PETRE T. FRANGOPOL

DANIEL DAVID

Strategia de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare a României, încotro?

LIVIUS TRACHE

LIVIUS TRACHE

Universităţile şi Cercetarea din România, încotro ?

PETRE T. FRANGOPOL

PETRE T. FRANGOPOL

Excelenţa în educaţie şi cercetare – o ţintă încă îndepărtată?

VIOREL BARBU

VIOREL BARBU

Rolul ştiinţelor socioumane în demersul academic românesc modern

DANIEL DAVID, IOAN AUREL POP

DANIEL DAVID

Interdisciplinaritatea în ştiinţele sociale ca problemă de management

VALENTIN COJANU

VALENTIN COJANU

De la „Brain Drain” şi „Brain Gain” la networking internaţional, soluţii pentru criza din cercetarea românească

IRINEL POPESCU, SIMONA DIMA

IRINEL POPESCU

Locul cercetării clinice/epidemiologice în sistemul CDI

ALEXANDRU DAN CORLAN

ALEXANDRU DAN CORLAN

Spre o mai adecvată ierarhizare a valorilor în sistemul academic românesc

LUCIAN VINTAN

LUCIAN VINTAN

Cauză și efect în știință și alte domenii

BOLDUR-LĂŢESCU GHEORGHE

BOLDUR-LĂŢESCU GHEORGHE

Ştiinţa modernă, credinţele religioase şi unele tendinţe din societatea românească

ION COTAESCU, ZENO SIMON

ION COTAESCU

Recenzie „Energia nucleară la 75 de ani”

KARIN POPA

KARIN POPA

Actualităţi-VI EPS Forum Physics and Society Improving the Image of Physics

RPSS RPSS

RPSS RPSS

Actualităţi-Second World Congress on Water Channel Proteins

RPSS RPSS

RPSS RPSS