Lucrările propuse spre publicare vor fi transmise prin e-mail redactorului șef Petre T. Frangopol la adresa pfrangopol@clicknet.ro și/sau la adresa rpss@inoe.ro. Colegiul Editorial va evalua manuscrisele și își rezervă dreptul de a accepta lucrarea trimisă spre publicare în conformitate cu politica revistei.

Manuscrisul cu un numar de maximum 30 de pagini, inclusiv tabelele si referintele bibliografice, va contine titlul lucrarii, numele autorului (autorilor), institutia la care sunt afiliati si adresa de e-mail. Fiecare lucrare va avea sub titlul romanesc si titlul tradus in limba engleza. Textul lucrarii va fi precedat de un rezumat in limba engleza de maximum 100-150 de cuvinte. O pagina completa a revistei contine 60 de randuri pe doua coloane, cu 116 caractere/rand (font Times New Roman 11)

Figurile trebuie să aibă o rezoluție cât mai bună, pentru a nu împieta asupra calității manuscrisului pentru tipărire

Referintele, care vor avea si titlul integral, vor fi numerotate consecutiv in text si enumerate la sfarsitul lucrarii pentru reviste si carti, dupa cum urmează:

  • [1] L. Ad kins, A. Cormack, J. of Non-Cryst. Solids 357(14), Large-scale simulations of sodium silicate glasses, 2538(2011).
  • [2] M. Micoulaut, Rigidity and Boolchand Intermediate Phases in Nanomaterials, INOE, București, Chapter 5, Topological theories for rigidity transitions and the Boolchand intermediate phase, p. 129, 2009.

Conducerea "Revistei de Politica Stiintei si Scientometrie" va expedia fiecare manuscris la referenti pentru o examinare critica de specialitate. Comentariile referentilor si decizia Colegiului Editorial privind publicarea vor fi trimise autorilor corespondenti. Dupa analiza lucrarilor in Colegiul Editorial si acceptarea lor pentru publicare, redactia isi rezerva dreptul de a solicita autorilor unele modificari ale articolelor in scopul rezolvarii problemelor legate de tehnoredactare.