•  

    Volumul: Vol.5, Numarul 4/2016

    Publicat la: Dec 2016

    Conține 12 articole

 

Titlul Autor corespondent

RAPORT asupra Exercițiului Național de Metaranking Universitar-2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale ...

OVIDIU ANDRONESI, DOREL BANABIC, CARMEN BUZEA, DANIEL DAVID

OVIDIU ANDRONESI

Raportul Think Tankului G3A pe anul 2016. O diagnoză a mediului academic românesc prin Metarankingul Universitar G3A-2016

DANIEL DAVID, ALEXANDRU CORLAN, PETRE FRANGOPOL

DANIEL DAVID

Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea

IOAN-AUREL POP

IOAN-AUREL POP

Savantul Horia Hulubei – perioada ieșeană

SEBASTIAN POPESCU

SEBASTIAN POPESCU

Actualitati: Interviu al Acad. Horia Hulubei din 1942, actual şi astăzi

ACTUALITATI ACTUALITATI

ACTUALITATI ACTUALITATI

Colaborarea fructuoasă româno-germană a cercetătorilor din IFIN-HH în domeniul fizicii nucleare

DORIN N. POENARU

DORIN N. POENARU

Al cincilea Simpozion Balcanic de Arheometrie

BOGDAN CONSTANTINESCU, PETRE T. FRANGOPOL

BOGDAN CONSTANTINESCU

Un domeniu de viitor: informatica medicală

GHEORGHE-IOAN MIHALAS

GHEORGHE-IOAN MIHALAS

Cercetarea geologică: mente et maleo* - trecut și viitor

NICOLAE ANASTASIU

NICOLAE ANASTASIU

Un nou institut de cercetări, o nouă speranță pentru horticultura românească

DORU PAMFIL

DORU PAMFIL

Discrepanţa între starea socială a populaţiei şi programele politice privind educaţia în România de azi

GHEORGHE BENGA

GHEORGHE BENGA

Recenzie: Petre T. Frangopol: Mediocritate și excelență - o radiografie a științei și învățământului din România” - vol. 6

VALENTIN I. POPA

VALENTIN I. POPA