Volume: Vol2, Issue 4/2013

Published on: Dec 2013

Contains 13 articles

Flashnews - The Code of Ethics of the European Mathematical Society

 

Authors

RADU GOLOGAN *,1

 

Affiliation

1Universitatea Politehnica Bucuresti

 

 

Societatea Europeană de Matematică (European Mathematical Society, abr. EMS) a fost înfiinţată, în anul 1991, cu scopul principal de a reprezenta comunităţile matematice europene în structurile administrative ale viitoarei comunităţi europene lărgite. Evident, prin asocierea societăţilor naţionale, acest organism urmăreşte, în acelaşi timp, coagularea unui consens pentru educaţia şi cercetarea matematică de pe continent. Pe parcursul dezvoltării ei, EMS a devenit şi un propagator de cultură matematică prin publicaţii de înalt standard, prin proiecte cu finanţare europeană, prin congrese dedicate cercetării şi educaţiei matematice şi chiar prin susţinerea cauzei cercetării matematice la Comisia Europeană.

 

Keywords

European Mathematical Society

Pages

361-363

 

Full article access  Total downloads: 1158 (Distinct clients:259)

Download citation (bibtex)

*Correponding author