@article{RPSS-2013-2-4-105, author = { Radu Gologan }, title = { Actualităţi - Codul de Etică al Societaţii Europene de Matematică }, volume = { 2 }, number = { 4 }, pages = { 361-363 }, year = { 2013 }, abstract ={ Societatea Europeană de Matematică (European Mathematical Society, abr. EMS) a fost înfiinţată, în anul 1991, cu scopul principal de a reprezenta comunităţile matematice europene în structurile administrative ale viitoarei comunităţi europene lărgite. Evident, prin asocierea societăţilor naţionale, acest organism urmăreşte, în acelaşi timp, coagularea unui consens pentru educaţia şi cercetarea matematică de pe continent. Pe parcursul dezvoltării ei, EMS a devenit şi un propagator de cultură matematică prin publicaţii de înalt standard, prin proiecte cu finanţare europeană, prin congrese dedicate cercetării şi educaţiei matematice şi chiar prin susţinerea cauzei cercetării matematice la Comisia Europeană. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/105 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/105/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }