•  

    Volumul: Vol.1, Numarul 4/2012

    Publicat la: Dec 2012

    Conține 20 articole

 

Titlul Autor corespondent

Editorial volumul 1 numărul 4

PETRE T. FRANGOPOL

PETRE T. FRANGOPOL

Fizica românească în deceniul 2001-2010

FLORIN VASILIU, FLORIN BUZATU

FLORIN VASILIU

Explorarea tendinţelor tempo-spaţiale ale cheilor de căutare pentru cercetarea biomedicală folosind baza de date Medline/PubMed

ALEXANDRU DAN CORLAN

ALEXANDRU DAN CORLAN

Învăţământul românesc - de la impas la criză 2

ADRIAN ŞTEFAN CHIRIAC

ADRIAN ŞTEFAN CHIRIAC

Studiile de ingineri în Franţa

ION M. POPESCU

ION M. POPESCU

Scurte consideraţii asupra ştiinţelor socioumane din România

DANIEL DAVID

DANIEL DAVID

Chimistul nuclear care a prevǎzut trecutul. Paul Kazuo Kuroda şi reactorii naturali de la Oklo

TIBOR BRAUN

TIBOR BRAUN

Ciclul combustibilului nuclear: rolul educaţiei în viitorul energeticii nucleare

KARIN POPA

KARIN POPA

The Nuclear Fuel Cycle: The Role of the Education in the Future of the Nuclear Energy

VALENTIN I. POPA

VALENTIN I. POPA

Fizica şi Arheometria

BOGDAN CONSTANTINESCU, PETRE T. FRANGOPOL

BOGDAN CONSTANTINESCU

Chimie teoretică şi computaţională la Timişoara – Trecut, Prezent, Viitor

ZENO SIMON, ADRIAN CHIRIAC

ZENO SIMON

Ştiinţa şi credinţele religioase

BOLDUR-LĂŢESCU GHEORGHE

BOLDUR-LĂŢESCU GHEORGHE

Ştiinţa, parte a culturii – reflecţii dinspre matematică

DRAGOS VAIDA

DRAGOS VAIDA

Mihai Bălănescu

PETRE T. FRANGOPOL

PETRE T. FRANGOPOL

Gheorghe Buzdugan - model de inginer şi dascăl

DOREL BANABIC

DOREL BANABIC

Cercetări de excelenţă

DORIN N. POENARU

DORIN N. POENARU

Publicarea ştiinţifică în medaiu patologic

TIBOR BRAUN

TIBOR BRAUN

Scrisoare către redacţie

MARIUS PECULEA

MARIUS PECULEA

Recenzie Dicţionar de Microbiologie Generală şi Biologie Molecularǎ

LEONIDA GHERASIM

LEONIDA GHERASIM

Actualitate

PETRE T. FRANGOPOL

PETRE T. FRANGOPOL