Volume: Vol5, Issue 1/2016

Published on: Mar 2016

Contains 15 articles

Punct de vedere privind înfiinţarea unei Academii alternative în România

 

Authors

IONEL-VALENTIN VLAD *,1, CRISTIAN HERA 1, ALEXANDRU SURDU 1, VICTOR SPINEI 1

 

Affiliation

1Academia Romana

 

 

Peste puţin timp Academia Română aniversează 150 de ani de la înfiinţare, omagiind-o sub mesajul „150 de ani în serviciul Naţiunii Române”. Academia Română a fost concepută în 1866 şi şi-a consolidate menirea, drept cea mai reprezentativă instituţie de cultură şi ştiinţă a românilor, a Naţiunii Române. Prin structura sa, incluzând reprezentanţii tuturor regiunilor locuite de români, Academia Română a dat semnalul unităţii de limbă şi spiritualitate românească. Regele Ferdinand în anul Marii Uniri enunţa: „În lupta sfântă pentru unirea tuturor românilor, Academia Română şi-a avut partea ei importantă pe terenul cultural; de aceea izbânda ţării este şi izbânda ei”. În acest context, apariţia unui nou proiect de lege iniţiat de un număr de parlamentari (42) privind transformarea „Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România” în „Academia de Ştiinţe din România” este o tentativă de constituire a unei alternative la instituţia noastră, de subminare a semnificaţiei naţionale a Academiei Române. De aceea am luat act cu indignare şi profundă îngrijorare de această iniţiativă legislativă, în baza căreia actuala Academie a Oamenilor de Ştiinţă doreşte să-şi însuşească denumirea deţinută de o instituţie în perioada 1935-1948 - „Academia de Ştiinţe din România” cu care nu a avut nici o legătură. Nu e doar o simplă schimbare de nume, ci mult mai mult : dreptul membrilor ei de a purta titlul de academician, de a fi încadrată financiar printre instituţiile de importanţă naţională etc. Sugerăm iniţiatorilor să analizeze o ipotetică propunere de înfiinţare a unei alternative instituţionale la Parlamentul României sau o alternativă la Biserica Ortodoxă Română. Considerăm că jocul acesta de-a Academiile, de aruncare în derizoriu a instituţiilor fundamentale ale românilor, generează riscuri şi vulnerabilităţi nebănuite.

 

Keywords

Academia Romana, Natiunea Romana, AOS

Pages

3-4

 

Full article access  Total downloads: 1446 (Distinct clients:46)

Download citation (bibtex)

*Correponding author