Volume: Vol1, Issue 2/2012

Published on: Jun 2012

Contains 13 articles

Data of the Hirsch index for the possible comparisons of the independent reserchers

 

Authors

TIBOR BRAUN *,1

 

Affiliation

1Universitatea Eötvös Lóránd şi ISSRU, Academia Ungară de Ştiinţe

 

 

Indexul Hirsch a devenit, în mod indiscutabil, unul din indicatorii cei mai utilizaţi în evaluarea cantitativă a cercetării de bază în lumea întreagă [1]. Bineînţeles că niciun alt indicator (de ex. numărul publicaţiilor, numărul citărilor, numărul citărilor pe publicaţie, etc.) nu poate fi utilizat singur fără a fi însoţit de ceilalţi indicatori amintiţi mai sus. Cea mai recomandabilă cale în evaluare este calea utilizării aşa numitului principiu al „indicatorilor parţiali convergenţi” (“converging partial indicators”) care ţine cont, înainte de decizie în orice evaluare, de convergenţa sau divergenţa întregului grup sus-numit de indicatori parţiali incluzând şi indexul Hirsch. În scurta notă de faţă publicăm rezultatele unui studiu comparativ al indexului Hirsch, în anul 2009, în cazul celor 11 secţii ale Academiei de Ştiinţe din Ungaria. Datele au fost cumulate pentru fiecare secţie cu valorile medii al cvartalelor superioare (75%) ale indicelo

 

Pages

161-162

 

Full article access  Total downloads: 1589 (Distinct clients:298)

Download citation (bibtex)

*Correponding author