Volume: Vol5, Issue 1/2016

Published on: Mar 2016

Contains 15 articles

Academia Română - 150 de ani în serviciul Naţiunii Române

 

Authors

ACTUALITATI ACTUALITATI *,1

 

Affiliation

1RPSS

 

 

Pe 4 aprilie 2016, Academia Română împlineşte 150 de ani de activitate. Fondată în 1866, iniţial sub numele de Societatea Literară Română, apoi de Societatea Academică Română, instituţia, definită drept cel mai înalt for de cultură şi ştiinţă românesc, primeşte, în martie 1879, titulatura Academia Română. Simbol al spiritualităţii naţionale, încă de la înfiinţarea sa, la foarte scurtă vreme după Unirea Principatelor Române, Academia Română se afirmă şi continuă să se definească drept nucleul intelectualităţii româneşti. Membrii săi sunt personalităţi ştiinţifice recunoscute şi apreciate naţional şi internaţional, cu o deosebită expertiză în domenii dintre cele mai diverse, de la istorie, filosofie şi lingvistică, până la fizică nucleară, chimie, biologie macro- şi microcelulară, geologie şi geodinamică sau agricultură.

 

Keywords

Academia Romana, Societatea Literara Romana, Societatea Academica Romana

Pages

1-2

 

Full article access  Total downloads: 1285 (Distinct clients:37)

Download citation (bibtex)

*Correponding author