Volume: Vol3, Issue 2/2014

Published on: Jun 2014

Contains 17 articles

Editorial-Regăsirea Educaţiei Tradiţionale Româneşti

 

Authors

PETRE T. FRANGOPOL *,1

 

Affiliation

1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”

 

 

Mai multe articole din acest număr al revistei abordează, sub diferite aspecte, problemele actuale ale educaţiei şi cercetării din ţara noastră. Nimic nu indică în intenţia oficialităţilor alinierea normelor şi programelor analitice (azi denumite curriculum şcolar) la standardele europene, altfel spus, ce se studiază şi, mai ales, câte ore se studiază o disciplină în şcolile şi universităţile din ţara noastră, pentru ca acestea să fie comparabile cu cele străine, iar diplomele româneşti să fie echivalate şi în ţările euroatlantice. Câteva exemple, din nenumăratele care se pot da, vor fi concludente şi vor atesta cele afirmate mai sus.

 

Keywords

Educatie

Pages

097-099

 

Full article access  Total downloads: 1547 (Distinct clients:254)

Download citation (bibtex)

*Correponding author