@article{RPSS-2012-1-4-40, author = { }, title = { Editorial volumul 1 numărul 4 }, volume = { 1 }, number = { 4 }, pages = { 265 }, year = { 2012 }, abstract ={ Incheiem primul an de la relansarea “Revistei de Politica Ştiinţei şi Scientometrie (RPSS)” cu un bilanţ pozitiv, peste aşteptările noastre. Datorăm acest bilanţ, în primul rând, colaboratorilor noştri, autorii articolelor din cele patru numere apărute, care au răspuns colegial apelului de a sprijini RPSS prin contribuţiile lor la analizarea situaţiei actuale a învăţământului şi cercetării româneşti, precum şi referenţilor. Nu putem omite sprijinul colegului nostru Prof. Tibor Braun de a ne pune la dispoziţie sumarele numerelor din revista internaţională “Scientometrics”, fondată de domnia sa în 1978, în vederea informării cititorilor RPSS cu tematica preocupărilor din acest domeniu de mare interes pentru evaluarea activităţii ştiinţifice. Nu în ultimul rând, se cuvine să menţîonăm aportul conducerii şi colectivului de redacţie al Editurii INOE, care a sprijinit editarea şi dezvoltarea revistei într-un mod ireproşabil. Tuturor, inclusiv celor nemenţionaţi din cadrul structurilor organizatorice ale Autoriţăţii Naţionale de Cercetare Ştiinţifică, care au contribuit la sprijinirea apariţiei acestei reviste, acordând credit colectivului redacţional, le mulţumim pe această cale. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/40 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/40/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }