@article{RPSS-2016-5-4-290, author = { }, title = { Actualitati: Interviu al Acad. Horia Hulubei din 1942, actual şi astăzi }, volume = { 5 }, number = { 4 }, pages = { 292 }, year = { 2016 }, abstract ={ Oricare ar fi forma de viaţă de mâine, societăţile umane nu vor putea trăi decât tot organizate pe baze de realităţi umane, nu vor putea trăi decât tot organizate pe baze de realităţi etnice. Aceste popoare a căror structură etnică va fi suficient de sănătoasă şi omogenă vor putea dăinui ca unităţi sociale. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/290 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/290/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }