@article{RPSS-2015-4-4-231, author = { Daniel David Petre T. Frangopol Livius Trache }, title = { Raportul din 2015 al Think Tank-ului - Grup de analiză, atitudine şi acţiune în politica ştiinţei din }, volume = { 4 }, number = { 4 }, pages = { 250-287 }, year = { 2015 }, abstract ={ Introducere Consideraţii preliminare – Ştiinţa şi viitorul României Starea actuală în ştiinţa românească Universităţile româneşti Ştiinţa românescă în context internaţional Criteriile de promovare academică în România. O frână în dezvoltarea mediului academic românesc De ce eşuează reformele de modernizare a României şi ce trebuie făcut Concluzii şi discuţii generale Anexe }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/231 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/231/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }