@article{RPSS-2013-2-4-118, author = { Ioan Turcu }, title = { Actualitati - Conferinţa internaţională – PIM 2013 – Cluj-Napoca }, volume = { 2 }, number = { 4 }, pages = { 362-363 }, year = { 2013 }, abstract ={ Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pen-tru Tehnologii Izotopice şi Moleculare (INCDTIM) Cluj-Napoca a organizat în perioada 25-27 septembrie 2013 Conferinţa Internaţională “Processes in Isotopes and Molecules – PIM 2013” www.pim.itim-cj.ro. Conferinţa a avut o tematică variată, interdisciplinară, conţinutul lucrărilor fiind axat pe cele mai recente rezultate obţinute pe plan naţional şi internaţional, în domeniile fizicii şi tehnologiilor moleculare, biofizicii, fizicii izotopilor, nanomaterialelor şi aplicaţiilor acestora. Secţiunile conferinţei au acoperit, în linii mari, direcţiile strategice de cercetare ale INCDTIM, dar, în acelaşi timp, a oferit deschiderea necesară şi pentru abordarea altor domenii de actualitate din domeniul fizicii, chimiei, tehnologiilor izotopice, moleculare şi nanotehnologiei. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/118 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/118/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }