@article{RPSS-2013-2-3-102, author = { }, title = { Actualităţi - International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health }, volume = { 2 }, number = { 3 }, pages = { 163-167 }, year = { 2013 }, abstract ={ International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health din Universitatea „Babeş-Bolyai” a fost recunoscut ca infrastructură de cercetare de anvergură europeană, fiind inclus în reţeaua MERIL. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/102 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/102/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }