@article{RPSS-2012-1-1-1, author = { A. D. CORLAN }, title = { Editorial }, volume = { 1 }, number = { 1 }, pages = { 1-2 }, year = { 2012 }, abstract ={ În ultimul deceniu, obiectivul politicilor ştiinţei în România a fost restructurarea sistemului de cercetare după modelul celor din Uniunea Europeană şi din ţările OECD, model faţă de care sistemul românesc, izolat vreme de mai multe decenii, evoluase într-o direcţie contraproductivă. Putem considera că prin adoptarea legii educaţiei naţionale şi prin ultima revizuire a legii cercetării, o dată ce aceste noi normative devin funcţionale, restructurarea de ansamblu a sistemului se va fi realizat în perspectiva anului 2013. Până în 2005, divergenţele sistemului faţă de modelul occidental erau aşa de mari încât puteau fi corectate prin cele mai simple măsuri, oricât de grosiere, cum au fost: lansarea Planului Naţional I, adoptarea ordonanţei 57/2002 (legea cercetării) şi a statutului personalului de cercetare. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/1 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/1/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }