@article{RPSS-2013-2-2-87, author = { }, title = { Actualităţi - a. Valentin I. Popa și Irina Volf, Strategia cercetării experimentale, Editura Politehnium, Iași, 2013... }, volume = { 2 }, number = { 2 }, pages = { 175-176 }, year = { 2013 }, abstract ={ Activitatea de cercetare științifică trebuie să reprezinte o componentă majoră a educației pentru a contribui la dezvoltarea gândirii creative și participării conștiente a indivizilor, la rezolvarea unor probleme globale cu care se confruntă societatea. În același timp, această activitate trebuie promovată cu convingerea că știința deține un rol important în dezvoltarea culturală și tehnică a unei țări, iar, într-o strategie națională, contribuie la siguranța, independența și dezvoltarea sa durabilă. La nivelul învățământului superior, activitatea de cercetare științifică trebuie promovată în toate cele trei cicluri de studiu (licență, masterat și doctorat), pentru a asigura competențe la fiecare nivel, care să permită participarea conștientă a abslovenților în activități creative, indiferent de domeniul în care vor lucra. Din acest motiv, consider binevenită inițiativa de a oferi studenților un curs privind Strategia cercetării experimentale și acoperirea sa cu un suport corespunzător. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/87 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/87/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }