@article{RPSS-2016-5-2-261, author = { ALEXANDRU CORLAN DANIEL DAVID PETRE T. FRANGOPOL }, title = { Editorial Vol. 5 Nr. 1/2016 }, volume = { 5 }, number = { 2 }, pages = { 85-89 }, year = { 2016 }, abstract ={ Proiectul de ţară aflat în curs de elaborare urmează a se aplica în următorii 15–20 de ani şi îşi va produce efectele într-un orizont de timp de 30 de ani. În acest interval, cei care îl elaborează şi cei care vor conduce aplicarea sa vor ieşi în general la pensie, iar cei care se află acum în şcoală vor deveni segmentul activ al populaţiei României. Parametrii în care va funcţiona societatea românească vor fi stabiliţi, în mare măsură, de capacităţile şi de caracterele acestora din urmă. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/261 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/261/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }