@article{RPSS-2015-4-4-243, author = { }, title = { Actualităţi: Program internațional de cercetare: „Teoria/ terapia cognitiv-comportamentală (CBT) la nivel de țară ... }, volume = { 4 }, number = { 4 }, pages = { 350-351 }, year = { 2015 }, abstract ={ „Trăind într-o lume complexă și globalizată, unde țările/culturile/națiunile/societățile interacționează tot mai mult unele cu altele, cunoștințele despre profilul psihologic al unei națiuni, global (vezi Peabody, 1985-2011; Terracciano și colab., 2005) și/sau regional (vezi Rentfrow și colab., 2013; 2015), poate iniția dezvoltări importante atât la nivel teoretic (ex. testarea modelului ABC la nivel național), cât și practic (ex. facilitarea unei mai bune comunicări și a menținerii păcii internaționale și evitarea conflictului între națiuni, înțelegerea mai bună a fenomenului migrației etc.). }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/243 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/243/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }