@article{RPSS-2013-2-3-104, author = { }, title = { Actualităţi - Voi cei ce vă pregătiţi pentru ştiinţă: vă salutăm! }, volume = { 2 }, number = { 3 }, pages = { 163-167 }, year = { 2013 }, abstract ={ În perioada 18-22 Iunie, Mihai V. Putz a avut onoarea de a fi codirector la şcoala de vară “Solid State Physics”, alături de Dr. Ottorino Ori şi Prof. Dr. Mircea Diudea (Universitatea „Babeş-Bolyai”), avându-l ca director general pe Prof. Giorgio Benedek (Univ. Milano Bicocca), pentru a 58-a ediţie (2013) realizată sub forma Workshopului “Carbon Topology”. }, URL = { http://rpss.inoe.ro/articles/104 }, eprint = { http://rpss.inoe.ro/articles/104/file }, journal = { Revista de Politica Stiintei si Scientometrie – Serie Noua } }